• Tlf: 70 17 90 30

Tjenester

Karosseriskade
Vi er spesialister på karosseriskade. Tidligere var hele karosseriet framstilt av samme stålkvalitet. Og sammenføyningsmetoden bestod i sveising. I dagens høyteknologiske biler kan det være 10 forskjellige høyfaststål i kombinasjon med aluminium i et og samme karosseri. Videre ser vi at ulike typer plast materialer benyttes i stadig større grad.De forskjellige materialene må behandles på ulike måter som sveising med programbare sveiseapparater som tilpasses bilmodellenes forskjellige metallkvaliteter, klinking og liming. Ved stor strukturell karosseriskade benytter vi Cellette rettejigg med jiggsett og målsystem tilpasses hver enkelt bilmodell. Vi jobber tett opp mot bilforhandlere og produsenter for å hente korrekt informasjon for hver enkelt bilmodell. De fleste biler vil en eller annen gang bli ripet opp, få steinsprutskader eller bli bulket i parkeringshuset. Dersom en slik skade ikke blir reparert, kan den føre til rust, noe som igjen påvirker bilens verdi. Mange bileiere tar seg ikke bryet med å reparere dem, fordi de tror at det vil bli for dyrt eller ta for lang tid.

Lakkskade
Det stilles krav med dagens billakk og det utvalget av farger og spesielle effekter som finnes stilles det stadig større krav til utstyr og de som utfører lakkeringsjobben. Videre stiller dagens krav til stadig lavere løsemiddelinnhold i lakken helt andre krav til luftkvalitet i lakkboksen enn tidligere. For å få optimalt resultat stilles det krav til 50% luftfuktighet i lakkboksen. Noe som bare er mulig å oppnå med luftfuktingsanlegg. Og da spesielt i vinterhalvåret. Hvis ikke dette er på plass blir herdeprosess feil og sjanser for nupper, støvkorn og mattere lakk øker betraktelig. Vi har utstyret som er optimalt og fagfolka våre er til enhver tid oppdatert slik at lakkeringsprosessen skal bli gjennomført etter bilprodusenten og lakkleverandørenes anvisning.

Når bilen er nylakkert
Når bilen er nylakkert trenger den noe tid for å herde helt. Vi anbefaler følgende forholdsregler de 4 første ukene:

  • Unngå å benytte automatisk vaskemaskin de første 4 ukene. I samme periode bør bilen bare vaskes i rent lunkent vann uten vaskemiddel.   
  • Unngå at presenning eller plast ligge direkte på lakken over lengre perioder.
  • Polering eller annen lakkbehandling bør unngås de første 4 ukene etter at bilen er lakkert. Poler aldri bilen i direkte sollys.
  • Vask bilen jamnlig. Det er viktig å fjerne veisalt, løvfall, fugleekskrementer, insekter og lignende.
  • Ikke fest magnetskilt, emblemer og lignende på fersk lakk.
  • Utsett ikke lakken for bensinsøl, sterke løsemidler og lignende.
     

Frontruteskade
Centrum Karosseri og Lakk AS skifter og reparerer skadet bilglass på alle typer biler. I dagens biler er bilglass et bærende og viktig element i bilens konstruksjon og må skiftes av autorisert personell. Etter at kollisjonsputene fikk plass i nyere biler, nye elementer som regnsensor, integrerte antenner og varmetråder i frontruter, er riktig montering av front- og bakrute helt avgjørende for utfallet av en ulykke. Galt montert rute og feil lim kan få katastrofale følger da rute kan bli presset ut og kollisjonsputen miste sin effekt.