• Tlf: 70 17 90 30

Tjenester


Karosseriskade
Vi er spesialister på karosseriskade. Tidligere var hele karosseriet framstilt av en og samme stålkvalitet, sammenføyningsmetoden bestod alene i sveising. I dagens høyteknologiske biler kan det være 10 forskjellige høyfaststål i kombinasjon med aluminium i et og samme karosseri. Videre ser vi at ulike typer plast materialer benyttes i stadig større grad, de forskjellige materialene må behandles på ulik måte som sveising med programbare sveiseapparater tilpasset bilmodellenes forskjellige metallkvaliteter, klinking og liming. Ved stor strukturell karosseriskade benytter vi Cellette rettejigg med jiggsett og målsystem tilpasses hver enkelt bilmodell. Vi jobber tett opp mot bilforhandlere og produsenter for å hente korrekt informasjon for hver enkelt bilmodell. De fleste biler vil en eller annen gang bli ripet opp, få steinsprutskader eller få en mindre karosseriskade. Dersom en slik skade ikke blir reparert, vil det etter tiden dannes rust, noe som igjen påvirker bilens verdi. Er uhellet først ute? ta kontakt med oss for en uforpliktende taksering.


Lakkskade
Det stilles stadig større krav til dagens billakk og det utvalget av farger/spesial-effekter som finnes. For optimalt resultat kreves det 50% luftfuktighet i lakkboksen, noe som bare er mulig å oppnå med luftfuktingsanlegg, og da spesielt i vinterhalvåret. Dersom dette ikke er på plass blir herdeprosessen feilaktig og kjangsen for nupper, støvkorn og mattere lakk øker betraktelig. Vi har optimalt utstyr samt fagfolk som til enhver tid er oppdatert, slik at lakkeringsprosessen skal bli gjennomført etter bilprodusenten og lakkleverandørenes anvisning.


Når bilen er nylakkert
Vi anbefaler følgende forholdsregler de 4 første ukene:

- Unngå å benytte automatisk vaskemaskin. I samme periode bør bilen bare vaskes i rent lunkent vann uten vaskemiddel.  
Unngå at presenning og eller plast ligge i direkte kontakt med lakken.
Polering eller annen lakkbehandling bør unngås de første 4 ukene, poler aldri bilen i direkte sollys.
Vask bilen jamnlig. Det er viktig å fjerne veisalt, løvfall, fugleekskrementer, insekter og lignende.
Ikke fest magnetskilt, emblemer og lignende på fersk lakk.
Utsett ikke lakken for bensinsøl, sterke løsemidler og lignende.
 

Frontrute/Glasskader
Centrum Karosseri og Lakk skifter og reparerer skadet bilglass på alle typer biler. I dag er bilglass et bærende og viktig element i bilens konstruksjon og må skiftes av autorisert personell. Elementer som regnsensor, integrerte antenner og varmetråder er idag vanlige og riktig montering av front- og bakrute helt avgjørende for utfallet ved en ulykke. Galt montert rute og eller feil lim kan gi katastrofale følger da frontruten kan bli presset ut og kollisjonsputen miste sin effekt.